Største analyse av lakselusas effekter på sjøoverlevelse

For første gang har forskere analysert alle tilgjengelige norske data for hvordan lakselus påvirker sjøoverlevelsen til laks i Norge.
Les hele saken
| Andre saker

Vant fram med SFI om lukkede oppdrettsanlegg

Uni Research skal i et samarbeid med Nofima og Universitetet i Bergen opprette et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) der lukkede oppdrettsanlegg, fiskehelse og teknologiske løsninger studeres nærmere.
Les hele saken
| Andre saker

Kan besøk bidra til flere kvinner i kommunestyret?

Valgforskere har satt kvinnerepresentasjon på dagsordenen ved å besøke kommunene med lavest kvinneandel i kommunestyret. Nå vil forskerne se om besøkene har effekt på kvinnerepresentasjonen.
Les hele saken
| Andre saker

Helsepersonell som ufrivillige grensekontrollører

Migrasjonskontroll er i økende grad blitt en del av hverdagen til helsepersonell i Norge, viser stipendiat Marry-Anne Karlsen ved Uni Research Rokkansenteret i sin forskning.
Les hele saken
| Andre saker

Forskere vil skreddersy lokal klimakunnskap

Med dagens klimamodeller er det vanskelig å forutsi når det blir nedbørsflom i Bergen eller storm på Sotra. Nå ønsker forskere å hjelpe kommuner i Hordaland med klimaservice, slik at de står bedre rustet mot ekstremvær.
Les hele saken
| Andre saker

Oppsiktsvekkende genfunn i norsk svamp

Et gen som står helt sentralt i utviklingen av avanserte arter gjennom evolusjonshistorien, er nå oppdaget i en norsk svamp. Funnet kommer som en stor overraskelse.
Les hele saken
| Andre saker

Høy overlevelse for postsmolt i lukket anlegg

Både luseproblemer og svinn kan reduseres kraftig ved å plassere oppdrettsfisk i lukkede anlegg inntil fisken veier én kilo.
Les hele saken
| Andre saker

Kuttet sykefravær med helseforedrag på jobben

Mange tiltak mot sykefravær hjelper ikke, men prosjektet iBedrift har vist at enkel informasjon om rygg- og nakkeproblemer har god effekt på fraværet. Nå utvider forskerne prosjektet med fokus også på ansattes psykiske helse.
Les hele saken
| Andre saker

Hør podcast fra TRACKS-prosjektet

Forskere skal finne ut hvilke værfenomener folk i Bangladesh er opptatt av, og hvordan klimaet berører dem. Hør forsker Mathew Stiller-Reeve i Uni Research Klima fortelle mer om planene for TRACKS – og fra kick off-møtet i Dhaka.
Les hele saken
| Andre saker

Teknisk-industrielle institutter under lupen

Uni Research er ett av 14 forskningsinstitutter som i 2015 skal evalueres av et internasjonalt ekspertutvalg satt sammen av Forskningsrådet.
Les hele saken
| Andre saker

Uni Research får 9 millioner

I forslaget til statsbudsjett tildeles Uni Research i overkant av ni millioner kroner fra en pott på totalt 15 millioner, som allerede er satt av til instituttsektoren.
Les hele saken
| Andre saker

Satser stort på Big Data

Med splitter nye Center for Big Data Analysis er ambisjonen til Uni Research å bli ledende på Big Data i Norge.
Les hele saken
| Andre saker

Uni Research godkjent for basisbevilgning

Forskningsrådets hovedstyre har i dag anbefalt at Uni Research får basisbevilgning.
Les hele saken
| Andre saker

Ny bok analyserer tvangsbruk i rusfeltet

Når rusmiddelmisbrukere tvangsinnlegges er bruken av hastevedtak høy, viser nye analyser. – Vi vet for lite om konsekvenser av tvangsbruken, det er et rettssikkerhetsproblem, sier forskere ved Uni Research Rokkansenteret.
Les hele saken
| Andre saker

Vil kartlegge artsmangfoldet i havet med DNA-analyse

Forskere i Uni Research Miljø vil bruke DNA-analyse for å kartlegge enda bedre hvordan menneskelig aktivitet, som oljeutvinning og fiskeoppdrett, påvirker havet og levemiljøet for store og små arter.
Les hele saken
| Andre saker

Sahara-ørkenen eldre enn antatt

Allerede for sju millioner år siden begynte det store området i Nord-Afrika å bli en ørken. Det antyder en ny Nature-studie ledet av Zhongshi Zhang i Uni Research Klima og Bjerknessenteret.
Les hele saken
| Andre saker

Slimete sekkedyr og andre spennende aktører

Se hva forskere i Uni Research bidrar med på Forskningsdagene i Bergen 2014.
Les hele saken
| Andre saker

Storsatsingen ice2ice skal gi nye klimasvar

Kan store deler av Grønlandsisen og isen i Arktis forsvinne like raskt i vår tid, som den gjorde i kortere perioder for titusener av år siden? Forskere i det store dansk-norske prosjektet ice2ice, der Uni Research Klima er en sentral partner, jakter på svar.
Les hele saken
| Andre saker